Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Sunku rasti prekę?
Užpildykite prekių užsakymo formą

INFORMACIJA DĖL KLIENTŲ APRIBOJIMŲ PREKYBOS VIETOSE

INFORMACIJA DĖL KLIENTŲ APRIBOJIMŲ PREKYBOS VIETOSE

 

PRANEŠIMAS KLIENTAMS DĖL ASMENS DUOMENŲ TIKRINIMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės  lygio  ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“, informuojame, kad Jums galėsime teikti paslaugas, įsitikinus, kad atitinkate bent vieną iš šių kriterijų:

  • esate pasiskiepijęs pagal vakcinavimo schemą;
  • esate persirgęs COVID-19 liga;
  • Jums atliktas COVID-19 tyrimas ir nustatytas neigiamas tyrimo rezultatas,  – ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą;
  • esate iki 16 metų amžiaus.

Kokį dokumentą ar informaciją turite pateikti dėl galimybės gauti paslaugą:

  • teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo arba kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2)) rezultatų (duomenų) protokolą (persirgusiems asmenims) arba neigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo) rezultatų (duomenų) protokolą (pateikti galima atspausdintą, išsaugotą skaitmeniniu formatu arba tiesiogiai prisijungęs prie ESPBI IS);
  • asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga pagal teisės aktuose nurodytus kriterijus arba nurodantis, kad asmens skiepijimas COVID-19 ligos vakcina atitinka teisės aktų nurodytus kriterijus, arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą neigiamą laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo) atsakymą (pateikti galima atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu);
  • dokumentą, patvirtinantį asmens amžių iki 16 metų;
  • QR kodą (pateikti galima atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungus prie interneto svetainės www.gpasas.lt);
  • pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtą Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą arba kitą ne Europos Sąjungos šalies skaitmeninį pažymėjimą, patvirtinantį skiepijimo ar persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) faktą.

Taip pat gali būti prašoma kartu pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Informuojame, kad nepateikus jokio aukščiau nurodyto dokumento, negalėsime Jums teikti paslaugos.

Kaip tvarkomi asmens duomenys?

Tikrinant, ar Jūs turite teisę gauti paslaugas, yra atliekama tik viena tvarkymo operacija – peržiūra. Jūsų asmens duomenys nėra saugomi, ar atliekamos kitos operacijos nei nurodyta šiame pranešime.

https://www.rsdauto.lt/files/pranesimas.doc