Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Sunku rasti prekę?
Užpildykite prekių užsakymo formą

rodyti savybių filtrą
rodyti gamintojų filtrą

LES-DZ-RANG/0.1 Rankų dezinfekcinis gelis 100ml

LESTA analogų paieška

Dezinfekcinis rankų gelis skirtas rankų higienai užtikrinti. Sudėtis papildyta glicerinu ir alavijų geliu, kurie pasižymi natūraliomis drėkinamosiomis savybėmis. Priemonė puikiai tiks, jei nėra galimybės nusiplauti rankų. Naudojimas. Užpilkite 3–5ml dezinfekanto ant delno, padenkite visą rankų paviršių ir įtrinkite rankas. Ekspozicijos laikas 30 sek. Ekspozicijos metu oda turi būti drėgna. Tik išoriniam naudojimui. Vengti kontakto su akimis. Nenaudoti veido odos ir gleivinių dezinfekcijai, žaizdoms ir pažeistai odai gydyti.

Lietuvos sandėliuose: >5 vnt.
E-kaina:
add to cart

382812 Vaitspiritas 1L

AUTOCHEMIJA analogų paieška

Aliejinių, emalinių dažų, lakų ir glaistų atskiedimui, paviršių nuriebalinimui. Naudojimo būdas: Sutirštėjusius lakus, dažus užpilti vaitspiritu. Maišant lopetėle gerai ištirpinti. Naudojamo tirpiklio kiekis priklauso nuo dažų tirštumo.

Lietuvos sandėliuose: 1 vnt.
E-kaina:
add to cart
Lietuvos sandėliuose: >5 vnt.
E-kaina:
add to cart

345282 Acetonas 0,5L

AUTOCHEMIJA analogų paieška

Lakams, dažams atskiesti ir įvairioms medžiagoms tirpinti. Naudojimo būdas: Sutirštėjusius lakus, dažus užpilti acetonu. Maišant lopetėle gerai ištirpinti. Naudojamo tirpiklio kiekis priklauso nuo dažų tirštumo.

Lietuvos sandėliuose: >5 vnt.
E-kaina:
add to cart
Lietuvos sandėliuose: >5 vnt.
E-kaina:
add to cart

381013 Skiediklis 646 0,5L

AUTOCHEMIJA analogų paieška

Nitroemaliniams dažams, nitrolakui ir bendros paskirties glaistui skiesti iki reikalingo darbinio klampumo. Naudojant su naujais dažais, pabandyti mažą kiekį. NAUDOJIMAS: - Tirpiklis pilamas nedideliais kiekiais, maišant iki reikalingo klampumo.

Lietuvos sandėliuose: >5 vnt.
E-kaina:
add to cart

LES-DZ-RAN/0.25 Rankų dezinfekantas 250ml

LESTA analogų paieška

Rankų dezinfekantas pagamintas pagal pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamą formulę nr. 1. Pagal šią formulę pagaminti rankų dezinfekantai, kai naudojami tiksliai pagal naudojimo instrukciją, efektyvūs prieš apvalkalinių virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-2 (2019-nCoV) virusas. Naudojimas. Užpildykite dezinfekanto ant delno, padenkite visą rankų paviršių ir trinkite rankas, kol nudžius, Tik išoriniam naudojimui. Vengti kontakto su akimis.

Lietuvos sandėliuose: >5 vnt.
E-kaina:
add to cart
Lietuvos sandėliuose: >5 vnt.
E-kaina:
add to cart

382607 Acetonas 1L

AUTOCHEMIJA analogų paieška

Lakams, dažams atskiesti ir įvairioms medžiagoms tirpinti. Naudojimo būdas: Sutirštėjusius lakus, dažus užpilti acetonu. Maišant lopetėle gerai ištirpinti. Naudojamo tirpiklio kiekis priklauso nuo dažų tirštumo.

Lietuvos sandėliuose: >5 vnt.
E-kaina:
add to cart
Lietuvos sandėliuose: >5 vnt.
E-kaina:
add to cart

291569 Žibalas 0.5L

AUTOCHEMIJA analogų paieška

Žibalinėms lempoms užpildyti, paviršių riebalinėms apnašoms šalinti, laužui ir židiniui uždegti.

Lietuvos sandėliuose: >5 vnt.
E-kaina:
add to cart

4203150 Skiediklis 646 1L

SAVEX analogų paieška

Nitroemaliniams dažams, nitrolakui ir bendros paskirties glaistui skiesti iki reikalingo darbinio klampumo. Naudojant su naujais dažais, pabandyti mažą kiekį. NAUDOJIMAS: - Tirpiklis pilamas nedideliais kiekiais, maišant iki reikalingo klampumo.

Lietuvos sandėliuose: >5 vnt.
E-kaina:
add to cart
Lietuvos sandėliuose: 1 vnt.
E-kaina:
add to cart
Lietuvos sandėliuose: >5 vnt.
E-kaina:
add to cart

3420104 Skiediklis 646 1L (violetine juostele)

DANUSHIS CHEMICALS analogų paieška

Naudojamas nitroemalei, nitrolakams, nitroglaistams skiesti iki reikiamo klampumo. Dirbti toliau nuo ugnies, su guminėmis pirštinėmis ir akiniais, gerai vėdinamoje patalpoje. NAUDOJIMAS: - Skiediklis pilamas nedideliais kiekiais, maišant iki reikalingo klampumo.

Lietuvos sandėliuose: 4 vnt.
E-kaina:
add to cart
Lietuvos sandėliuose: >5 vnt.
E-kaina:
add to cart

291576 Žibalas 1L

AUTOCHEMIJA analogų paieška

Žibalinėms lempoms užpildyti, paviršių riebalinėms apnašoms šalinti, laužui ir židiniui uždegti.

Lietuvos sandėliuose: >5 vnt.
E-kaina:
add to cart

10083 Dezinfekcinis skystis 1L

K2 analogų paieška

talpa
1l
talpa
naikina bakterijas ir virusus (ir COVID-19 virusą).

K2 COROTOL STRONG yra veiksmingas paviršių valymo ir dezinfekavimo skystis, kurio sudėtyje yra iki 69% etilo alkoholio, sustiprinto 9% izopropanolio ir vandenilio peroksido.

Lietuvos sandėliuose: >5 vnt.
E-kaina:
add to cart
Lietuvos sandėliuose: >5 vnt.
E-kaina:
add to cart

B600REM500 Dažų nuėmiklis BODY 600

HB BODY analogų paieška

Dažų valiklis tinkantis dažų, lako pašalinimui nuo visų metalinių paviršių. Gali būti naudojamas su teptuku. Užtepus palikite 15min. Jei dažai išlieka naudokite produktą tol, kol jie visiškai bus pašalinti.

Lietuvos sandėliuose: >5 vnt.
E-kaina:
add to cart

345947 Vaitspiritas 5L

AUTOCHEMIJA analogų paieška

Aliejinių, emalinių dažų, lakų ir glaistų atskiedimui, paviršių nuriebalinimui. Naudojimo būdas: Sutirštėjusius lakus, dažus užpilti vaitspiritu. Maišant lopetėle gerai ištirpinti. Naudojamo tirpiklio kiekis priklauso nuo dažų tirštumo.

Lietuvos sandėliuose: 1 vnt.
E-kaina:
add to cart
Lietuvos sandėliuose: >5 vnt.
E-kaina:
add to cart

4203221 Skiediklis 646 3L

SAVEX analogų paieška

Nitroemaliniams dažams, nitrolakui ir bendros paskirties glaistui skiesti iki reikalingo darbinio klampumo. Naudojant su naujais dažais, pabandyti mažą kiekį. NAUDOJIMAS: - Tirpiklis pilamas nedideliais kiekiais, maišant iki reikalingo klampumo.

Lietuvos sandėliuose: >5 vnt.
E-kaina:
add to cart
Lietuvos sandėliuose: 2 vnt.
E-kaina:
add to cart

DZ001 Dezinfekcinis skystis 4L

KURANA analogų paieška

Dezinfekcinis rankų skystis pagal PSO formulę Nr.1. Skirtas rankoms dezinfekuoti, tinka ir paviršiams.

Lietuvos sandėliuose: >5 vnt.
E-kaina:
add to cart
Lietuvos sandėliuose: >5 vnt.
E-kaina:
add to cart

382614 Acetonas 5L

AUTOCHEMIJA analogų paieška

Lakams, dažams atskiesti ir įvairioms medžiagoms tirpinti. Naudojimo būdas: Sutirštėjusius lakus, dažus užpilti acetonu. Maišant lopetėle gerai ištirpinti. Naudojamo tirpiklio kiekis priklauso nuo dažų tirštumo.

Lietuvos sandėliuose: >5 vnt.
E-kaina:
add to cart

4203083 Skiediklis 646 5L

AUTOCHEMIJA analogų paieška

Nitroemaliniams dažams, nitrolakui ir bendros paskirties glaistui skiesti iki reikalingo darbinio klampumo. Naudojant su naujais dažais, pabandyti mažą kiekį. NAUDOJIMAS: - Tirpiklis pilamas nedideliais kiekiais, maišant iki reikalingo klampumo.

Lietuvos sandėliuose: >5 vnt.
E-kaina:
add to cart

3420128 Skiediklis 646 5L

DANUSHIS CHEMICALS analogų paieška

Skirtas skiediklio pagrindu pagamintiems akriliniams gruntams ir dažams skiesti taip pat įrankiams valyti. NAUDOJIMAS: - Skiediklis pilamas į dažus nedideliais kiekiais, maišant iki reikalingo klampumo. PAVOJINGA. H225 Labai degūs skystis ir garai. H361d Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. H302 Kenksminga prarijus. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. H315 Dirgina odą. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. - Nerūkyti. P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P261 Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. P263 Vengti kontakto nėštumo metu. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P304+340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį ir talpyklą šalinti pagal vietinius ar regioninius reikalavimus.

Lietuvos sandėliuose: 2 vnt.
E-kaina:
add to cart